Veden säätö

Akvarium - Vattenjustering för akvarievatten. Balansera och justera dina vattenvärden med hälp av vattenjusteringspreparat. I Zoo.se´s sortiment hittar du produkterna för att justera akvarievattnets kvalitet.

Veden säätö akvaarion vedelle. Tasapainota ja säädä vesiarvot vedensäätövalmisteilla. Zoo.fi-sivuston valikoimasta löydät tuotteet akvaarion vedenlaadun säätämiseen.

Vattenjustering sötvatten
Trots att vi har så bra kranvatten i Sverige är det inte alltid perfekt för de fiskar vi vill hålla, och när fiskarna är i akvariet så sätter en mängd olika processer igång som försämrar vattnets kvalitet. Ibland finns behovet av att sänka pH-värdet, vilket kan ske med hjälp av flytande preparat, pulver eller naturliga humusrika ämnen. Vill man höja det finns även där vätskor eller mineralbaserade preparat som oftast också höjer karbonathårdheten. Det finns också produkter man kan tillsätta som klumpar ihop små partiklar och orenheter och skapar ett kristallklart vatten.

Vattenjustering saltvatten
Ett saltvattensakvarium med koraller förbrukar mycket mineraler och spårämnen som regelbundet måste tillsättas. Stenkoraller och kalkalger använder kalcium och magnesium, och alla koraller blir vackrare när deras behov av strontium, jod och spårämnen är tillfredsställt. Det är också vanligt att pH-värdet behöver höjas lite, detsamma gäller karbonathårdheten som annars kan bli för låg.
Höga halter av fosfat och nitrat skapar alger och en ogynnsam miljö för koraller, för att sänka dessa kan man ta hjälp av olika bindande preparat. Preparaten är antingen flytande eller i pärlform där vattnet ska filtreras över dem. 

Huolimatta siitä, että meillä Suomessa on hyvää vesijohtovettä, se ei ole aina täydellistä akvaarion kaloille. Akvaariokalojen myötä käynnistyy myös useita erilaisia prosesseja, jotka huonontavat veden laatua. Joskus on tarpeen laskea pH-arvoa, mikä voidaan tehdä nestemäisten valmisteiden, jauheiden tai luonnollisten humuspitoisten aineiden avulla. Jos haluat nostaa pH-arvoa, on myös nesteitä tai mineraalipohjaisia valmisteita, jotka yleensä lisäävät myös karbonaattikovuutta. On myös tuotteita, jotka kokoavat yhteen pieniä hiukkasia ja epäpuhtauksia ja luovat kristallinkirkkaan veden.

Suolavesiakvaario koralleilla kuluttaa paljon mineraaleja ja hivenaineita, joita on lisättävä säännöllisesti. Kivikorallit ja kalkkipitoiset levät käyttävät kalsiumia ja magnesiumia ja kaikki korallit voivat hyvin, kun niiden strontiumia, jodia ja hivenaineita koskevat tarpeet tyydytetään. On myös yleistä, että pH-arvoa on nostettava vähän, sama koskee karbonaattikovuutta, joka muuten voi olla liian matala.

Korkea fosfaatti- ja nitraattipitoisuus synnyttää leviä ja epäsuotuisan ympäristön koralleille. Tämän alentamiseksi voit käyttää apuna erilaisissa sitovia valmisteita. Valmisteet ovat joko nestemäisiä tai helmiäismuodossa, jolloin vesi on suodatettava niiden päältä.

Näyta 7 Tuotetta per 1 sivu
View as Ruudukko Luettelo
per sivu
View as Ruudukko Luettelo
per sivu