ZOO.FI:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

ZOO.FI:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Me Zoo.fi:llä suojelemme yksityisyyttäsi, emmekä esimerkiksi koskaan myy henkilötietojasi toiselle yritykselle. Tämä tietosuojakäytäntö selittää, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, mitä oikeuksia sinulla on sekä kuinka voit käyttää niitä.

SISÄLTÖ

1. Mitä henkilötieto on ja mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa?
2. Kuka on vastuussa keräämistämme henkilötiedoista?
3. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta asiakkaanamme ja mihin tarkoituksiin (miksi)?
4. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta kanta-asiakasohjelmamme jäsenenä ja mihin tarkoituksiin (miksi)?
5. Keiden kanssa voimme jakaa henkilötietosi?
6. Missä käsittelemme henkilötietojasi?
7. Mitkä ovat rekisteröidyt oikeutesi?
8. Mitä evästeet ovat ja miten käytämme niitä?
9. Miten suojelemme henkilötietojasi?
10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
11. Miten otat meihin helpoimmin yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

1. Mitä henkilötieto on ja mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa?

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia tietoja, jotka voidaan suoraan tai välillisesti liittää luonnolliseen henkilöön.
 Esimerkkinä tästä voivat olla perustiedot sinusta, kuten nimi ja yhteystiedot, mutta myös ostohistoria ja bonuspisteet.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikkea sitä, mitä henkilötiedoille tapahtuu. Jokainen henkilötietoihin liittyvä toimenpide on käsittelyä riippumatta siitä, suoritetaanko se automaattisesti vai ei. Esimerkkejä tavallisesta käsittelystä ovat kerääminen, rekisteröiminen, järjestäminen, jäsentäminen, tallennus, käsittely, siirto ja poistaminen.

2. Kuka on vastuussa keräämistämme henkilötiedoista?

Hulthén Trading AB, y-tunnus 556376–3332, osoitteenaan Ulvsundavägen 191 E, 168 67 Bromma, Ruotsi, on yrityksen henkilötietojen käsittelyn henkilötietovastaava.

3. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta asiakkaanamme ja mihin tarkoituksiin (miksi)?

Tarkoitus: Tilauksen/ostoksen/palvelun käsittely

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Toimitus (mukaan lukien toimitusta koskeva ilmoitus ja yhteydenotot).
https://www.postnord.fi/yksityisyydensuoja    
https://www.besttransport.se/integritets•och•marknadsforingspolicy/
https://www.unifaun.com/integrity_policy/
• Tunnistaminen ja iän tarkistaminen.        
• Maksun käsittely (mukaan lukien mahdollisten maksuratkaisujen analysointi, johon voi sisältyä maksuhistorian tarkistaminen ja luottotietojen kerääminen Klarnalta).
 Heinäkuun 2018 jälkeen Klarna on suorittanut kaikkien maksujen käsittelyn.

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/fi_fi/privacy•   
• Valitusten• ja takuuasioiden käsittely.       
• Tietojen kirjaaminen eläinlääkärikäynnin aikana.

Henkilötietojen kategoriat:
• Nimi.    
• Henkilötunnus tai yritystunnus.       
• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).       
• Maksuhistoria.       
• Maksutiedot.       
• Lähettämäsi viestit.      
• Tiedot ostoajasta, ostopaikasta, mahdollisista virheistä/reklamaatioista.      

• Eläinlääkäripalveluja koskien: eläinlääkärin kirjanpito, jossa on tiedot eläimen omistajan nimestä, osoite ja puhelinumero, eläimen laji, eläimen nimi, eläimen sukupuoli, eläimen ikä tai ikäluokka, mahdollinen vakuutusnumero, mahdollinen sirunumero ja muita tarpeellisia tietoja, joita tarvitaan kirjanpitovaatimusten täyttämiseksi.     
• Käyttäjätiedot jäsensivustoista.

Laillinen peruste: 
Ostosopimuksen täyttäminen. Henkilötietojesi kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme täyttää ostosopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei anneta, emme voi täyttää sitoumustamme ja siten joudumme kieltäytymään ostoksestasi.

Säilytysaika: 
Kunnes ostos on suoritettu (mukaan lukien toimitus ja maksu) ja 36 kuukautta ostotapahtuman jälkeen, jotta voimme käsitellä mahdolliset valitukset• ja takuuasiat.

Tarkoitus: Voidaksemme täyttää yrityksen oikeudelliset velvoitteet

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Välttämätön käsittely yrityksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi lain vaatimusten, tuomioistuimen päätösten tai viranomaispäätösten mukaisesti (esim. kirjanpitolaki, rahanpesulaki tai tuotevastuu- ja tuoteturvallisuussäännökset, jotka voivat edellyttää viestinnän ja tiedon tuottamista yleisölle ja asiakkaille tuotehälytyksistä ja tuotteiden takaisinkutsuista koskien esimerkiksi viallista tai vaarallista tuotetta).

Henkilötietojen kategoriat:
• Nimi. 
• Henkilötunnus tai yritystunnus. 
• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero). 
• Maksuhistoria. 
• Maksutiedot. 
• Lähettämäsi viestit. 
• Tiedot ostoajasta, ostopaikasta, mahdollisista virheistä/reklamaatioista.
 
• Eläinlääkäripalveluja koskien: eläinlääkärin kirjanpito, jossa on tiedot eläimen omistajan nimestä, osoite ja puhelinumero, eläimen laji, eläimen nimi, eläimen sukupuoli, eläimen ikä tai ikäluokka, mahdollinen vakuutusnumero, mahdollinen sirunumero ja muita tarpeellisia tietoja, joita tarvitaan kirjanpitovaatimusten täyttämiseksi. 
• Käyttäjätiedot jäsensivustoista.

Laillinen peruste: 
Laillinen velvoite. Henkilötietojesi keräämistä edellytetään lain perusteella. Jos tietoja ei anneta, emme voi täyttää laillista velvoitettamme ja siten joudumme kieltäytymään ostoksestasi.

Säilytysaika: 
Niin kauan kuin olemme velvollisia säilyttämään tietoja sovellettavan lain mukaisesti.  Esimerkkeinä tästä ovat kirjanpito-• ja potilastietoja koskevat lait.

Tarkoitus: Asiakaspalveluasioiden käsittely

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Viestintä ja mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen asiakaspalvelussa (puhelimitse tai digitaalisissa kanavissa, mukaan lukien sosiaalinen media). 
• Tunnistaminen. 
• Mahdollisten valitusten ja tukiasioiden selvittäminen.

Henkilötietojen kategoriat:
• Nimi. 
• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
• Lähettämäsi viestit. Tiedot ostoajasta, ostopaikasta, mahdollisista virheistä/reklamaatioista.
 
• Käyttäjätiedot jäsensivustoista.


Laillinen peruste: 
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen huolehtiaksemme meidän ja sinun oikeutetun etusi toteutumisesta asiakaspalveluasioiden hoitamiseksi.

Säilytysaika: 
Kunnes asiakaspalveluasia on saatettu päätökseen.

Tarkoitus: Pystyä toteuttamaan ja hoitamaan kilpailuihin ja/tai tapahtumaan osallistumista


Suoritettavat toimenpiteet: 
• Viestintä ennen ja jälkeen kilpailuun tai tapahtumaan osallistumista (esim. ilmoittautumisten vahvistaminen, kysymykset tai arviointi).

• Iän tunnistaminen ja valvonta.
• Voittajan valitseminen ja mahdollisten voittojen jakaminen.

Henkilötietojen kategoriat: 
• Nimi
• Henkilötunnus tai ikä.
• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
• Kilpailun ilmoittautumislomakkeeseen jätetyt tiedot.
• Tapahtuman arviointilomakkeeseen jätetyt tiedot.

Laillinen peruste: 
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen, jotta huolehdimme meidän ja sinun oikeutetusta edustasi käsitellessämme kilpailuihin ja/tai tapahtumiin osallistumistasi.

Säilytysaika:
Kilpailun/tapahtuman etenemisen ajan

Tarkoitus: Voidaksemme hallinnoida ja julkaista arvosteluja

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Viestintä ennen ja jälkeen.
• Arvostelujen julkaiseminen verkkosivustolla (esim. aloitussivu, kategoriasivut, tuotesivut)

Henkilötietojen kategoriat:
• Nimi.
• Sähköpostiosoite.

Laillinen peruste:
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen meidän ja asiakkaidemme oikeutetun edun täyttämiseksi arvioidaksemme, kehittääksemme ja parantaaksemme palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme.

Säilytysaika: 
36 kuukautta keräämishetkestä alkaen.


Tarkoitus: Voidaksemme arvioida, kehittää ja parantaa palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme yleisesti asiakasyhteisön hyväksi

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Palvelujen mukauttaminen käyttäjäystävällisemmiksi (esim. käyttöliittymän muuttaminen tiedonkulun yksinkertaistamiseksi tai asiakkaiden usein käyttämien toimintojen korostaminen digitaalisissa kanavissamme).
• Tietojen tuottaminen tavara-• ja logistiikkavirtojen parantamiseksi (esim. pystymällä ennakoimaan ostoja, varastoja ja toimituksia).
• Tietojen tuottaminen valikoimamme kehittämiseksi ja parantamiseksi.
• Tietojen tuottaminen resurssitehokkuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi ympäristön• ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
• Antaa asiakkaillemme mahdollisuus vaikuttaa valikoimaamme.
• Tietojen tuottaminen IT•järjestelmän parantamiseksi, tarkoituksena yleisesti parantaa yrityksen ja vierailijoidemme/asiakkaidemme turvallisuutta.
• Tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi.  Perustuen keräämiimme tietoihin (esim. maksuhistoria, ikä ja sukupuoli) sinut lajitellaan asiakasryhmään, jota sitten analysoidaan kokonaistasolla käyttämällä tunnistamattomia tai pseudonyymejä tietoja, ilman yksilöllistä kytköstä sinuun.
 Analyysin havainnot toimivat pohjana sille, mitä tuotteita ostamme sisään ja kuinka kehitämme bonusohjelmaamme.

Henkilötietojen kategoriat:
• Ikä.
• Sukupuoli.
• Paikkakunta.
• Viestintä ja palaute koskien palveluitamme ja tuotteitamme.
• Osto• ja käyttäjägenereroidut tiedot (esim. klikkaus• ja vierailuhistoria).
• Tekniset tiedot koskien käytettyjä laitteita ja niiden asetuksia.
• Tieto siitä, kuinka olet ollut kanssamme vuorovaikutuksessa, esim. miten olet käyttänyt palvelua, kirjautumistapasi, missä ja kuinka kauan eri sivuilla olet vieraillut, vastausajat, latausvirheet, palveluun pääsy ja siitä poistuminen jne.

Laillinen peruste:
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen meidän ja asiakkaidemme oikeutetun edun täyttämiseksi arvioidaksemme, kehittääksemme ja parantaaksemme palveluitamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme.

Säilytysaika: 
36 kuukautta keräämishetkestä alkaen.


Tarkoitus: Voidaksemme estää palvelun väärinkäytön tai estää, ehkäistä ja tutkia yritykseen kohdistuvia rikoksia


Suoritettavat toimenpiteet: 
• Mahdollisten petosten ja muiden lainrikkomusten estäminen ja tutkiminen (esim. myymälässä tapahtuneiden tapausten ilmoittaminen).
• Roskapostin, tietojenkalastelun, häirinnän, luvattomien käyttäjätileille sisäänkirjautumisyritysten tai muiden laeissa tai osto• tai jäsenehdoissamme kiellettyjen toimien estäminen.
• IT-ympäristömme suojaaminen ja parantaminen hyökkäyksiä ja loukkauksia vastaan.

Henkilötietojen kategoriat:
• Henkilötunnus.
• Videotallenteet kameravalvonnasta.
• Osto• ja käyttäjägenereroidut tiedot (esim. klikkaus• ja vierailuhistoria).
• Tekniset tiedot käytettävistä laitteista ja niiden asetuksista (esim. kieliasetukset, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio ja alusta).
• Tiedot siitä, miten digitaalisia palveluitamme käytetään

Laillinen peruste: 
Laillisen velvoitteen (mikäli sellainen on) tai oikeutetun edun täyttäminen. Jos lakisääteistä velvoitetta ei ole, käsittely on tarpeen oikeutetun etumme suojelemiseksi estääksemme palvelun väärinkäytön tai estääksemme, ehkäistäksemme ja tutkiaksemme yritystä koskevia rikoksia.

Säilytysaika: 
36 kuukautta keräämishetkestä alkaen.

4. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta kanta-asiakasohjelmamme jäsenenä ja mihin tarkoituksiin (miksi)?

Tarkoitus: Voidaksemme hallinnoida jäsenyyttäsi

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Sisäänkirjautumistoiminnon luominen.
• Henkilöllisyytesi ja ikäsi varmentaminen.
• Oikeiden ja päivitettyjen tietojen ylläpitäminen.

• Ostostesi ja maksuhistoriasi seuraamisen mahdollistaminen sinulle.
• Suosikkien ja vastaavien tallentamisen mahdollistaminen sinulle.
• Asiakasvalintojesi käsittely

Henkilötietojen kategoriat:
• Nimi.
• Henkilötunnus.
• Jäsen-/asiakasnumero.
• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
• Ostohistoria.
• Maksuhistoria.
• Maksutiedot.
• Käyttäjänimi ja salasana.
• Profiiliasi ja henkilökohtaisia valintojasi koskevat asetukset.

Laillinen peruste: 
Kanta-asiakasohjelmasopimuksen täyttäminen. Henkilötietojesi kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme täyttää kanta-asiakasohjelmasopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei anneta, emme voi täyttää sitoumustamme ja siten joudumme kieltäytymään jäsenyydestäsi.

Säilytysaika: 
Kunnes jäsenyys päätetään (manuaalisesti tai automaattisesti 36 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen).

Tarkoitus: Voidaksemme käsitellä etujasi ja tarjouksiasi sekä toimittaa yksilöllisesti mukautettuja palveluja

Suoritettavat toimenpiteet: 
• Henkilökohtaisten tarjoustesi ja yleisten jäsentarjousten mukainen räätälöityjen uutisten luominen, tuotesuositukset, inspiraatio, jäsentasoosi yhdistetyt edut ja tapahtumakutsut.
• Tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi.  Katsomme esim. ostohistoriaasi, ikääsi, sukupuoltasi, paikkakuntaasi, määritettyjä asetuksiasi sekä tuloksia asiakastyytyväisyys• tai markkinointitutkimuksista.
• Tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi.  Suoritamme analyysin yksilötasolla keräämiemme tietojen pohjalta, jonka tuloksena sinut voidaan lajitella asiakasryhmään tai saada ainutlaatuinen profiili. Analyysin havainnot toimivat pohjana yksilöllisille tarjouksille ja räätälöidyille eduille jne. Eri jäsenet voivat siten saada eri etuja ja tarjouksia.

Henkilötietojen kategoriat:
• Nimi.
• Käyttäjätunnus.
• Jäsen-/asiakasnumero.
• Henkilötunnus.
• Sukupuoli.
• Yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
• Paikkakunta.
• Ostohistoria.
• Osto• ja käyttäjägenereroidut tiedot (esim. klikkaus• ja vierailuhistoria).
• Määritetyt tuotteita ja palveluja koskevat asiakasvalinnat.

Laillinen peruste: 
Kanta-asiakasohjelmasopimuksen täyttäminen. Henkilötietojesi kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme täyttää kanta-asiakasohjelmasopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei anneta, emme voi täyttää sitoumustamme ja siten joudumme kieltäytymään jäsenyydestäsi.

Säilytysaika: 
Kunnes jäsenyys päätetään (manuaalisesti tai automaattisesti 36 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen).

5. Keiden kanssa voimme jakaa henkilötietosi?

Henkilötietoavustajat
Tapauksissa, joissa se on välttämätöntä voidaksemme tarjota palveluitamme, jaamme henkilötietojasi yrityksille, jotka ovat ns. henkilötietoavustajia meille.
 Henkilötietoavustaja on yritys, joka käsittelee tietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Meillä on henkilötietoavustajia, jotka auttavat meitä seuraavissa toiminnoissa:
• Kuljetus (logistiikkayritykset ja huolitsijat). Unifaun, Postnord, Best Transport.
• Kassajärjestelmä (fyysisessä myymälässä).
• Varauspalvelu.
• Maksuratkaisut (maksukortteja myöntävät yritykset, pankit ja muut maksupalveluntarjoajat). Klarna
• Markkinointi (painatus ja jakelu, sosiaalinen media, mediatoimistot tai mainostoimistot).
• IT-palvelut (yritykset, jotka hoitavat IT-ratkaisujemme toiminnan, teknisen tuen ja ylläpidon).
Henkilötietojasi jaetaan henkilötietoavustajien kanssa ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitusten kanssa, joita varten olemme keränneet tiedot (esim. voidaksemme täyttää ostosopimuksen tai kanta-asiakasohjelman jäsenyysehtojen mukaiset velvoitteemme.)

Yritykset, jotka ovat itsenäisesti vastuussa henkilötiedoista
Jaamme henkilötietojasi myös tiettyjen yritysten kanssa, jotka ovat itsenäisesti vastuussa henkilötiedoista. Se, että yritys on itsenäisesti vastuussa henkilötiedoista, tarkoittaa, että emme voi hallita sitä, kuinka yritykselle annettuja tietoja käsitellään. Itsenäisesti vastuussa henkilötiedoista olevia yrityksiä, joiden kanssa jaamme henkilötietosi, ovat:
• Valtion viranomaiset (poliisi, veroviranomainen tai muut viranomaiset), jos laki tai rikosepäily velvoittaa meidät siihen.
• Yleiset tavarakuljetuksia tarjoavat yritykset (logistiikkayritykset ja huolitsijat).
• Yritykset, jotka tarjovat maksuratkaisuja (maksukortteja myöntävät yritykset, pankit ja muut maksupalveluntarjoajat).
Kun henkilötietojasi jaetaan yrityksille, jotka ovat itsenäisesti vastuussa henkilötiedoista, sovelletaan kyseisen yrityksen tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen käsittelykäytäntöä.

 

6. Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU-/ETA-alueella, mutta niitä voidaan siirtää ja käsitellä myös ETA:n ulkopuolisessa maassa. Kaikki henkiötietojesi siirtäminen tapahtuu vallitsevien lakien mukaisesti.

7. Mitä ovat rekisteröidyt oikeutesi?

Tietojen saantioikeus (ns. rekisteriote)
Olemme avoimia sen suhteen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja jos haluat lisätietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme juuri sinusta, voit pyytää pääsyä tietoihisi (tiedot toimitetaan rekisteriotteen muodossa, johon on kirjattu tarkoitus, henkilötietokategoriat, vastaanottajakategoriat, säilytysajat, tiedot siitä, mistä tiedot on kerätty ja missä on käytetty automatisoitua päätöksentekoa).
 Huomioithan, että jos vastaanotamme pyynnön tietojen saamisesta, saatamme kysyä lisätietoja varmistaaksemme pyyntösi käsittelyn tehokkuuden ja jotta tiedot annetaan oikealle henkilölle.

Oikeus korjaamiseen
Voit pyytää henkilötietojesi korjaamista, jos tiedot ovat vääriä. Määrätyn tarkoituksen puitteissa sinulla on myös oikeus täydentää mahdollisia puutteellisia henkilötietoja. Zoo.fi:n jäsenenä voit nähdä joitakin tietoja suoraan jäsensivuiltasi. . 

Oikeus poistamiseen
Voit pyytää käsittelemiemme henkilötietojesi poistamista, jos:
• Tiedot eivät enää ole tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai käsitelty.
• Vastutat etujen vertailua, jonka olemme suorittaneet oikeutetun edun perusteella ja syysi vastustaa on painavampi kuin oikeutettu etumme.
• Vastustat suoramarkkinointitarkoituksessa tapahtuvaa käsittelyä.
• Henkilötietoja käsitellään laittomasti.
• Henkilötiedot on poistettava, jotta voimme täyttää meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen.
• Henkilötiedot on kerätty lapsesta (alle 13-vuotias), jonka laillinen huoltaja olet ja kerääminen on tapahtunut tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä (esim. sosiaalinen media). 
Huomioithan, että meillä voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi, jos on olemassa laillisia velvoitteita, jotka estävät meitä poistamasta joitakin henkilötietoja. Kyseiset velvoitteet ovat peräisin kirjanpito- ja verolainsäädännöstä, pankki- ja rahanpesulainsäädännöstä, mutta myös kuluttajansuojalainsäädännöstä. On myös mahdollista, että käsittely on välttämätöntä voidaksemme perustaa, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia. Jos olemme estyneet täyttämästä pyyntöä poistamisesta, estämme henkilötietojen käyttämisen mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, joka estää pyydetyn poistamisen.

Oikeus rajoittamiseen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos kiistät käsittelemiemme henkilötietojen oikeellisuuden, voit pyytää rajoitettua käsittelyä siksi ajaksi, jonka tarvitsemme tarkistaaksemme henkilötietojen oikeellisuuden. Jos emme enää tarvitse henkilötietoja säädettyihin tarkoituksiin, mutta sinä sitä vastoin tarvitset niitä voidaksesi perustaa, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia, voit pyytää meiltä henkilötietojen rajoitettua käsittelyä. Se tarkoittaa, että voit pyytää, että emme poista henkilötietojasi. Jos olet vastustanut oikeudellisen edun intressivertailua, jonka olemme tehneet oikeudellisen edun täyttämiseksi, voit vaatia rajoitettua käsittelyä siksi ajaksi, jonka tarvitsemme tarkistaaksemme, ovatko oikeutetut etumme painavampia kuin sinun pyyntösi saada tiedot poistetuiksi. Jos käsittelyä on rajoitettu jonkin edellä mainitun tilanteen mukaan, voimme ainoastaan, itse säilyttämisen lisäksi käsitellä tietoja perustaaksemme, esittääksemme tai puolustaaksemme oikeudellisia vaatimuksia, tai mikäli olet antanut hyväksyntäsi.

Oikeus vastustaa tietynlaista käsittelyä
Sinulla on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ja vastustaa kaikkea intressivertailuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. 

Oikeutettu etu
Niissä tapauksissa, joissa käytämme intressietua laillisena perusteena tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on mahdollisuus vastustaa käsittelyä. Voidaksemme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä vastustamisen jälkeen, meidän on voitava näyttää pakottava syy kyseiseen käsittelyyn joka on painavampi kuin sinun etusi, oikeutesi tai vapautesi. Muussa tapauksessa saamme ainoastaan käsitellä tietoja perustaaksemme, harjoittaaksemme tai puolustaaksemme oikeudellisia vaatimuksia. 

Suoramarkkinointi (mukaan lukien analyysit, jotka suoritetaan suoramarkkinointitarkoituksessa)
Sinun on mahdollista vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Vastustaminen käsittää myös analyysit henkilötiedoistasi (ns. profilointi), joka suoritetaan suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikentyyppisiä tavoittelevia markkinoinnin toimenpiteitä (esim. postin, sähköpostin tai tekstiviestien kautta). Markkinointitoimenpiteitä, joissa olet asiakkaana aktiivisesti valinnut jonkin palveluistamme tai muuten ottanut meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja palveluistamme, ei lasketa suoramarkkinoinniksi (esim. tuotesuositukset tai muut toiminnot ja jäsensivujen tarjoukset).
 Jos vastustat suoramarkkinointia, lopetamme kaiken henkilötietojesi käsittelyn tähän kyseiseen tarkoitukseen, kuten myös kaikenlaiset suoramarkkinointitoimenpiteet.

Oikeus tietojen siirtämiseen
Jos oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu joko hyväksyntääsi tai sopimuksen täyttämiseen kanssasi, sinulla on oikeus pyytää kaikki nämä sinua koskevat ja meille jättämäsi tiedot jsiirrettäväksi toiselle henkilötietovastaavalle (ns. tietojen siirrettävyys). Tiedon siirtämisen edellytyksenä on se, että siirto on teknisesti mahdollinen ja että se voidaan suorittaa automatisoidusti.

8. Mitä evästeet ovat ja miten käytämme niitä?

Eväste on pieni tekstitedosto, joka koostuu kirjaimista ja numeroista ja joka lähetetään verkkopalvelimestamme ja joka tallentuu selaimeesi tai laitteeseesi. Me Zoo.fi:llä käytämme seuraavia evästeitä:
• Istuntoevästeet (tilapäinen eväste, joka vanhenee, kun suljet selaimesi tai laitteesi).
• Pysyvät evästeet (evästeet, jotka pysyvät tietokoneessasi, kunnes poistat ne tai ne vanhenevat).
• Ensimmäisen osapuolen evästeet (evästeet, jotka vierailemasi verkkosivusto asettaa).
• Kolmannen osapuolen evästeet (evästeet, jotka kolmannen osapuolen verkkosivusto asettaa).
• Vastaavat tekniikat (tekniikat, jotka tallentavat tietoa selaimestasi tai laitteestasi evästeitä muistuttavalla tavalla).
Jotkin palveluistamme tarvitsevat evästeitä toimiakseen oikein, kun taas toiset parantavat palveluita sinua varten. Käytämme evästeitä yleisten analyyttisten tietojen saamiseksi siitä, kuinka käytät palveluitamme ja tallentaaksemme toiminnalliset asetukset. Käytämme myös evästeitä voidaksemme kohdistaa sinulle asiaankuuluvaa markkinointia. Voit itse hallita evästeiden käyttöä. Selaimessasi tai laitteessasi on mahdollista muuttaa evästeiden käytön ja laajuuden asetuksia. Siirry selaimesi tai laitteesi asetuksiin saadaksesi lisätietoa siitä, miten mukautat evästeasetuksia. Voit esimerkiksi säätää kaikkien evästeiden estämisen, vain ensimmäisen osapuolen evästeiden hyväksymisen tai evästeiden poistamisen, kun suljet selaimesi. Olethan tietoinen siitä, että jotkin palveluistamme eivät välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet. Voit lukea lisää evästeistä yleisesti Digi- ja väestötietoviraston verkkosivustolta, dvv.fi.

9. Kuinka suojelemme henkilötietojasi?

Suojelemme henkilötietojasi teknisillä ja organisatorisilla turvallisuustoimilla.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos katsot, että emme käsittele henkilötietojasi oikealla tavalla, voit ottaa meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

11. Miten otat meihin helpoimmin yhteyttä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Helpoiten tavoitat meidät osoitteesta dataskydd@zoo.se. Saatamme tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöömme. Tietosuojakäytännön viimeisin versio löytyy aina sivustolta Zoo.fi. Ilmoitamme sinulle kaikista merkittävistä tietosuojaselosteen  muutoksista, kuten henkilötietojesi käyttötarkoitusta, edustajan henkilöllisyyttä tai oikeuksiasi koskevista muutoksista. Tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 24.5.2018 ja sitä päivitetään jatkuvasti.